Škola života

Říká se, že nejlepší je škola života. Je to takové trochu klišé, ale skrývá se v něm mnoho pravdy. Škola Vás toho zase tak mnoho nenaučí. Když nastoupíte do prvního zaměstnání, obvykle zjistíte, že celá školní docházka byla zhola zbytečná a v podstatě je zapotřebí začít úplně z gruntu.
Někteří lidé si tuto skutečnost ovšem uvědomit nechtějí a domnívají se, že jsou mistři světa.

  • Pokud chcete nastartovat úspěšnou kariéru, naučte se učit od dospělých a zkušenějších.
  • Nesnažte se vždy a za každých okolností znovuobjevovat Ameriku. Neplatí to ostatně jen o profesi, ale o životě jako takovém, ale v profesním životě je velmi vhodné se tím řídit.
  • Starší lidé jsou trapní, nemožní, mají příšerné názory, a proto dochází a to zejména na pracovištích nezřídka ke generačním konfliktům. Jenomže ti trapní nemožní lidé mají za sebou roky či dokonce desítky let pracovních zkušeností, které i nám mohou být k užitku.

 

Být pokorný

Proto by mladí lidé měli být maximálně pokorní a měli by si uvědomit, že pokud chtějí kariérně růst, měli by být pokorní a měli by těmto zkušeným lidem naslouchat a učit se od nich. Zde pramení úspěšná kariéra, a čím dříve to mladí lidé pochopí, tím lépe.

Samozřejmě to platí i naopak, ale to je trochu jiná situace, která jde ruku v ruce s tím, o čem nyní mluvíme a nelze to opomenout. Na pracovištích patří mezi nejkonfliktnější zaměstnance starší lidé, zvláště ženy. Mají pár let před důchodem, nepatří mezi ty největší pracanty, ale na šíření konfliktů a vytváření špatné atmosféry na pracovišti jsou mistři. Tito pracovníci si zvlášť libují v tom se po mladých nadějných spolupracovnících vozit. I starší lidé by si měli uvědomit, že odpracované roky z nich ještě nedělají odborníky. To z nich dělají zkušenosti a moudrost.

Na mladých pak je, aby dokázali odlišit lidi, kteří jim mohou předat mnoho vzácných zkušeností od těch škarohlídů.