Rovné nebo zatočené?

Téměř v každém domě je nějaké to schodiště.Neplatí to o domech, ve kterých mají jen jedno podlaží. Při stavbě nového domu (nebo jeho rekonstrukci) je potřeba hodně uvažovat, jaký typ schodiště se pro ten náš dům hodí. Podle schodiště se přizpůsobí stavba v jeho okolí, a to se potom docela obtížně mění. Proto tvar schodiště bytový architekt navrhuje společně s návrhem celého domu. Schodišť je velké množství.
schodiště v hale
·        Přímočaré jednoramenné– to je nejbezpečnější, nejpohodlnější a nejpraktičtější řešení.
·        Obdobně je na tom i schodiště přímočaré dvojramenné. Je to vlastně složenina dvou přímočarých schodišť.
·        Křivočaré s kosými stupni– má tu výhodu, že nezabírá příliš místa a je tudíž skladnější. Oproti tomu se nemůže využít celá šířka schodišťového ramene.
·        Zajímavým prvkem do domu může být volba smíšeného schodiště. To je tvarově velmi variabilní a velmi elegantní. Rozhodně se nehodí pro veřejné stavby, ve kterých je větší provoz. Hlavně z praktických a bezpečnostních důvodů.
schodiště z haly

Zábradlí je opora

Minimální šířka schodiště je devadesát centimetrů. Pokud bude o pár centimetrů širší, je to jen lepší. Důležitá je i podchodná výška. Schodiště není přeci určeno jen pro naši výšku, ale musí být bezpečné pro všechny. Prostě – aby si u nás někdo neurazil hlavu. V bytech a rodinných domech je výška stanovena na dvě stě deset centimetrů. Každé schodiště by mělo mít zábradlí. Je to taková ta pověstná třešnička na dortu. Zábradlí plní dvě základní funkce.
schodiště nad kuchyní

o   Estetickou– výběrem nevhodného typu zábradlí se dá pokazit celkový dojem nejen ze schodiště, ale v podstatě z celé místnosti.
o   Bezpečnostní– poskytuje oporu a brání v pádu. Zejména, jestliže jsou v domě malé děti nebo starší lidé.
Není nutné mít schodiště hned od prvního schodu. Stačí od třetího. Dva stupně se za schodiště nepovažují.