Kolektivní míčové sporty se hrají již více než 4 000 let

· Nejstarším kolektivním sportem na světě je Ulama.Tento sport vznikl zhruba 2000 let před Kristem. Hráči zde odrážejí těžký gumový míč svými boky, někdy můžou používat i ruce a nohy. Pravidla hry se mohou lišit podle místních zvyků nebo i podle počasí. Tento sport byl velice nebezpečný, protože těžký míč mohl při zásahu hráčům způsobit těžká zranění a někdy i smrt.

· Fotbal byl, stejně jako dnes, nejoblíbenější míčová hra. Tento velice oblíbený sport se hrál již ve4. století př. n. l. Tenkrát v tomto sportu šlo o soupeření dvou týmů o 12 až 14 hráčích. Z této doby je známý obraz řeckého muže balancujícího s míčem na stehně. Fotbal se ale nevyvíjí jen v Řecku, je to oblíbená hra v mnoha kulturách.

V Číně měli oblíbenou hru Cuju, což v překladu znamená „kopnout míč“. Tato hra byla původně určena pro vojáky jako kondiční cvičení, až po čase se z ní stala společenská míčová hra. Také v Grónsku rozvíjí hru Aqsaqtuk, což je určitá forma fotbalu. Kolébkou fotbalu, který známe dne, je ale Anglie. V 9. století začaly jednotlivé týmy (většinou byl každý tým z jedné vesnice) zápasit mezi sebou při významných náboženských svátcích.

· Historie ragby sahá do 2. století př. n. l. Přesná pravidla z této doby nejsou známa, ale ze záznamů z této doby to vypadá, že tento sport byl ještě tvrdší, než je dnes.

· Další oblíbený míčový sport má svůj původ v římské hře, a to pod názvem Expulsim ludere. Tato hra z 3. století př. n. l., která se podobá dnešní házené, je oblíbená především u dětí a žen. Hřiště pro házenou se objevují ve veřejných lázních i na soukromých pozemcích. Házená však dostane moderní podobu až v 19. století.

· Tenis pochází ze 12. století, kdy ve Francii odbíjí míček rukou v rukavici. Až v 16. století je rukavice nahrazena raketou.

· Kriket byl nejpopulárnějším sportem ve světě. Počátky kriketu sahají do 16. století, kdy to byla spíše dětská hra. Teprve v 17. století se mu začínají věnovat i dospělí, a v 18. století hra dosahuje obrovské popularity a přitahuje velké množství diváků i sázkařů.

· Kořeny baseballu sahají do 18. století. I zde to byla nejprve spíše dětská hra. Až v roce 1845 vzniká první baseballový tým a s ním vznikají i první pravidla hry. Díky tomu vznikne hřiště ve tvaru diamantu.