Jaké zvláštnosti má největší jezero na světě


Jezera najdeme po celém světě. V nemalém množství je spolu s rybníky má i naše republika. Musíme si však přiznat, že v porovnání s těmi skutečně velkými se jedná v podstatě pouze o louže, ať už co do rozlohy nebo do hlouby. Pokud bychom chtěli navštívit to skutečně největší jezero na světě, pak musíme odcestovat za hranice.

Tím je totiž Kaspické moře, které je, ač slanovodní a s mořskou pánví, stále považováno za jezero. Bohužel se nenachází v oblasti, do které by bylo v dnešní době vhodné cestovat – najdeme jej na hranicích Ruska, Ázerbajdžánu, Turkmenistánu, Kazachstánu a Íránu, tedy v místech, kde jsou téměř ustavičné nepokoje a v současné době zde také probíhají války.

město na břehu Kaspického moře

Avšak Kaspické moře není jediným velkým jezerem. Dalším je například Huron v USA či Viktoriino jezero v Africe. Tyto všechny pak mají určité specifické rysy, které je odlišují od těch, na které jsme zvyklí například z našich končin. Tím asi největším rozdílem je, že nedohlédneme na druhý břeh. To je něco, co se u nás stát nemůže, a to ani u velkých nádrží, jako jsou například Slapy nebo Lipno. Jen to dokazuje, o jak velké vodní plochy se jedná – to je jedna z věcí, které na mapě nevyniknou.

příboj na jezeře Huron

Vzhledem k jejich velikosti zde dochází dokonce i ke slapovým jevům, tedy k přílivu a odlivu, byť ne v takové míře, jako u klasických moří a oceánů. Přesto tu lze tyto jevy pozorovat, což je jedna z věcí, které sem lákají turisty. V neposlední řadě pak mnoho z nich má legendy o vodní příšeře, která v tamních vodách žije, nejznámější z nich je pak Loch Nesská nestvůra. Výzkumy však jasně ukázaly, že na těchto pověstech nemůže být ani zrnko pravdy.

Přesto se rozhodně vyplatí některé z velkých jezer navštívit. Uvidíte, že to bude zážitek na celý život, o kterém budete vyprávět ještě i svým vnoučatům – zvláště když mnoho z těchto destinací nabízí různé zajímavé aktivity.