Začínající podnikatelé v České republice

I když se neustále v Česku nedaří snadno zahájit neboli rozjet podnikání. Nicméně osoby náležející mezi samostatně výdělečně činné přibývají. V žebříčku sice nadále Česká republika zaujímá spodní příčku ohledně podmínek pro zahájení podnikání. Ze všech zemí Evropské unie je tak české prostředí jedno z velmi nepříznivých.
 žena s listinami
Založení firmy v rámci podnikání v ČR
 
Problémem či největším svízelem jsou peníze. Začínající podnikatel je odkázaný na možnosti získání financí od bankovní instituce. Ne vždy bohužel je u banky reálné získání rychlého úvěru. Nicméně bylo dle výzkumu zjištěno, že prvotní krok k založení vlastní firmy učinilo v České republice nejméně osob ze všech zemí Evropské unie.
 
Dále z průzkumu vyplynulo, že pro zahájení podnikání v ČR není odrazující veškerá administrativa, ale neustálé změny následující v rámci podnikání. Mezi komplikace nenáleží ani tak zda je nižší či naopak opět vyšší sazba v rámci DPH (daň z přidané hodnoty), ale časté odchylky a narůstající požadavky.
 ukazováček podnikatele
Reálná jednotná strategie?
 
Nejednotná exportní strategie náleží mezi jeden z problémů, se kterým se potýká každý, kdo se pohybuje v podnikatelském prostředí. Náleží mezi to i nesjednocená kontaktní místa pro poskytnutní souhrnných informací podnikatelským subjektům, stejně tak nedostatky v aktivitě nejen na českých ambasádách.
 
Situace v rámci podnikání aneb vývozci
 
Především vývozci mohou mít nedostatečnou podporu ze strany vlády ohledně vývozu. Jde jim o umožnění intenzivnějšího přístupu v rámci propagace českých firem v zahraničí. Je stále apelováno ze strany podnikatelů o potřebnou silnější podporu v rámci prezentace nejen českých produktů potenciálním zahraničním obchodním partnerům. Je dále zapotřebí lepší součinnosti v rámci podpory státu vůči českým firmám a podnikajícím subjektům.
 
Závěrem aneb je dobré vědět, že…
 
Zásadním krokem každého je důležité adekvátní rozložení času mezi potřebnou propagaci a obchodní aktivitu. Netýká se pouze začínajících podnikatelů, ale mělo by být prioritou pro všechny podnikající osoby. Stejně tak vědět a znát své schopnosti ohledně zvládnutí počtu a vyřízení zakázek. Je ve vlastním zájmu každého podnikatele mít všechny produkty stejné kvality. Rovněž stanovení vhodné ceny je význačným bodem. Zpočátku by cena neměla být příliš vysoká. Zároveň by neměla být ani extrémně nízká.