Zápisy do prvních tříd se blíží, jak probíhají?

Nástup do školy je velkým zlomovým okamžikem každého dítěte, ale i jeho rodičů. Velká očekávání, přípravy, obavy, ale i těšení se. Než však dítě poprvé do lavice usedne, je potřeba zjistit, zda je na školu zralé. Také ho musí rodiče k povinné školní docházce zapsat.
Zápisu do první třídy pro školní rok 2018/2019 se dle zákona musí zúčastnit děti, které do 31.8.2018 dosáhnou věku šesti let a také ty, které měly v předchozím roce udělen odklad. Dostavit se musí i děti, které budou žádat o odklad, ovšem ten lze vyřídit prostřednictvím dětského lékaře a posudku Pedagogicko-psychologické poradny.
školačka v lavici
 
Jak zápis probíhá?
Rodiče jsou povinni dítě zapsat ke školní docházce v termínu od 1. – 30. dubna 2018. Ředitel školy si pak sám určuje přesné termíny, kdy se v jeho zařízení budou zápisy konat.
Ve stanoveném termínu, tedy zpravidla na začátku dubna, se do vybrané školy dostaví zákonný zástupce dítěte a vyplní formuláře, které jsou k zapsání dítka potřeba. Samotný budoucí žáček se tohoto úkonu účastnit nemusí. Rodiče spolu s formulářem doloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. V případě odkladu povinné školní docházky je pak potřeba doložit i rozhodnutí příslušných poraden a doporučení dětského lékaře.
Škola pak rodiči nabídne termíny, ve kterých se může dostavit už spolu s dítkem, u kterého se bude prakticky zkoušet školní zralost a jeho znalosti a dovednosti.
školačka při počítání
Je dítě připraveno?
O tom, co již dítě zvládá a zda je na usednutí do školních lavic připraveno se přesvědčí rodiče i učitelé při praktickém prozkoušení. Zábavnou formou zjistí učitel, zda se dítě orientuje v prostu a času, zda ví, jak se jmenuje, kde bydlí, umí napočítat do deseti, zvládne přednést básničku, pozná barvy a podobně.
Dítě se současně během zápisu může podívat do školních tříd, zjistí, jak to zde vypadá a udělá si předběžnou představu o tom, co jej čeká. Uvidí paní učitelku a samozřejmě bude na závěr pochváleno, což je pro něj neméně důležitým motivačním prvkem.
Rozhodnutí
O přijetí k povinné školní docházce rozhoduje ředitel školy. Vyrozumění o přijetí je v průběhu 14. dnů vyvěšeno na budově školy, kde si jej rodiče mohou přečíst.