Sokratovy myšlenky

Snad nejznámější výrok slavného filosofa zní: Vím, že nic nevím. Zjednodušeně se dá říct, že Sokrates zjistil, že člověk nemůže vědět všechno a čím moudřejší je, tím více si to uvědomuje. Druhý slavný výrok zní: Poznej sám sebe. Tím nás Sokrates  upozorňuje, že nejvíce bychom se měli snažit poznat své nitro a až potom zkoumat okolní věci. Rovněž poselství, které bychom si měli vzít všichni za své: Musíš se snažit vyhnout se svárlivým lidem a vyhledat lidi soudné, držet se práce, na kterou stačíš a nepouštět se do takové, která je nad síly a schopnost: co děláš, hleď dělat s největší péči a nadšením. Budeš-li takto jednat, budeš, myslím, nejmíň volán k zodpovědnosti, v nesnázích najdeš nejspíš pomoc a budeš žít bez potíží a bez nebezpečí až do vysokého věku.


socha Sokrata

4-190x300.gif


Platí dodnes


Sokrates se narodil v roce 469 před naším letopočtem v Aténách. Jeho otec Sófronikos byl sochař a matka Fainareté pracovala jako porodní bába. Sokrates se vyučil stejnému řemeslu jako jeho otec, ale později se začal plně věnovat filosofii. Stal se prvním filosofem, který si položil otázku, na čem záleží lidské štěstí. Metodou k vyhledávání definicí se mu stal systematicky vedený dialog. Argumenty a protiargumenty by se mělo dojít k výsledku debaty.
kniha otevřená

Centrem Sokratovy filosofie je etika a ve své nauce se převážně zabývá duší člověka. Jeho žákem a přítelem, kterého přibližuje zajímavá esej Mohutný filosof v internetovém magazínu – byl Platón. Zakladatel takzvané sokratovské školy. V ní Platón pokračuje v rozvíjení Sokratových myšlenek  i po jeho smrti v roce 399 před naším letopočtem. Třetím významným řeckým filosofem byl Aristoteles. Filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platónův. Jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha vědních oborů. Jeho výrok: Zlo sobě připravuje, kdo je chystá jinému… by mohl být vytesán na viditelném místě i dnes.

Sokratovy myšlenky
Ohodnoťte příspěvek

</div>

<div class=